Tag Archives: 乾炒牛河食譜

中式食譜 : 乾炒牛河

 

河粉 600 克 / 1斤
牛肉(切片) 150 克 / 4兩
銀芽 150 克 / 4兩
韭黃 80 克 / 2兩
蒜頭(拍裂) 1 粒
   
調味-牛肉:  
1/2 湯匙
1/2 茶匙
生粉 1 茶匙
生抽 1 湯匙
薑汁 1 茶匙
   
調味-河粉  
生抽 1.5 湯匙
老抽 1.5 湯匙
魚露 1/2至1 湯匙
   
   
   

1.加入1/2茶匙糖, 1茶匙生粉, 1/2 湯匙油. 與牛肉拌勻


2. 把河粉分開


 

3.燒熱1湯匙油,蒜頭 和 1/2茶匙鹽. 加入銀芽炒1-2分鐘.盛起備用.


4.燒熱1湯匙油. 把牛肉炒至轉色. 加入 1湯匙生抽 和 1茶匙薑汁. 炒勻盛起備用.


 

5.炒河粉大約5分鐘. 加入1.5湯匙生抽並炒勻. 之後加入1.5湯匙老抽和1/2湯匙魚露並炒勻.


 

6.加入炒好的牛肉並炒勻.之後加入韭黃和銀芽.把所有材料炒勻.


7. 上碟