Tag Archives: 一字排

中式食譜: 一二三四五排骨

 酒  1 湯匙
 黑米醋  2 湯匙
 糖  3 湯匙
 生抽  4 湯匙
 水  5 湯匙
 排骨(一字排)  600 克 / 1斤
 薑  數片

 

1. 把排骨洗淨, 盛起.


   
   
 

 2. 放調味料入煲內 : 一湯匙酒、兩湯匙醋、三湯匙糖、四湯匙生抽、五湯匙水.


 

3. 加入排骨, 與調味料拌勻.


   

 4. 加入數片薑片.


5. 大火把材料煲滾. 之後轉慢火燘15分鐘.


6.  把火關掉, 浸最小1小時.


7. 食前用大火煲滾,再轉中火把水分燘至收乾.


8. 上碟.